Justyna Urban, Proza Stanisława Czycza w perspektywie poetyki lingwistycznej

38,00  z VAT

1 w magazynie

Opis

Książka jest próbą uchwycenia zasad narracji Stanisława Czycza zbliżonej do naturalnego, niekontrolowanego mówienia, zgłębienia mechanizmów literackiego systemu pisarza oraz wstępnego rozpoznania semantyki naddanej jego utworów prozatorskich. Składają się na nią trzy części. Pierwsza stanowi przybliżenie laboratorium badawczego autorki. Druga zawiera analizy zmierzające do odsłonięcia spójności tekstów i opisu techniki narracyjnej. Trzecia ukierunkowana jest na rozpoznanie semantyki jednostek tekstu artystycznego, jakimi są motywy.

Z recenzji dr hab. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej:
„Justyna Urban pokazuje, jak to, co wydaje się przypadkowe, chaotyczne i nielogiczne na poziomie manifestacji tekstowej, uzyskuje znaczenie na poziomie tematycznym i motywicznym. W konstrukcji postaci czy strukturze czasowo-przestrzennej Autorka odkrywa koherencję nieuchwytną dla nieuważnego czytelnika i dowodzi, że w odbiorze odkryć ją można dopiero dzięki lekturze wielokrotnej. W kształtowaniu tej koherencji ma swój udział gatunkowa struktura tekstu, wiązana przez badaczkę z kategorią rozpamiętywania. Przeciwstawienie wspomnienia i rozpamiętywania należy do najciekawszych aspektów omawianej pracy. Nie mniej wartościowa jest propozycja rozwarstwienia instancji mówienia i przypisanych tym instancjom czynności mówiącego, zwłaszcza rozróżnienie na dysponenta wiedzy i dysponenta mowy, który »rozdwaja się« na redaktora oraz gospodarza tekstu, czyli reżysera”.

Justyna Urban – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, nauczyciel języka polskiego i logopeda w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. W badaniach naukowych interesuje ją tekst jako lingwistyczna podstawa utworu literackiego i mechanizmy, które twór językowy przekształcają w przekaz artystyczny.

 

Format 165 x 230 mm
Objętość: 330 stron
Książka klejona, oprawa miękka
ISBN 978-83-63518-51-6
Cena 38,00 zł (bez żadnych kosztów wysyłki przy liście zwykłym!)

 

Od autorki 9
Uwagi wstępne 11
Badane teksty 12
Punkt wyjścia – rozpoznania krytyków 13
Cel książki 17
Metodologia badań 17

1. Założenia teoretyczne i wstępne ustalenia terminologiczne 21
1.1. Podstawa metodologiczna 21
1.2. Proza lingwistyczna – poetyka lingwistyczna 33
1.3. Tekst – tekst spójny – spójność tekstu 36
1.4. Motyw 47

2. Czy i jak tekst jest tekstem? Narracja w prozie Czycza 53
2.1. Próba przekładu opowiadania niespójnego na spójne – And 54
2.1.1. Tekst 57
2.1.2. Objaśnienia 59
2.1.3. Wstępne podsumowanie 66
2.2. Jak opowiada się And? Analiza tematyczno-rematyczna ekspozycji 67
2.2.1. Porządek tekstu 69
2.2.2. Stosowane wyróżnienia tekstu 70
2.2.3. Tekst 71
2.2.4. Legenda do mapy ekspozycji Anda 75
2.2.5. Mapa ekspozycji Anda 76
2.2.6. Objaśnienia do Głównego Tematu (Temat I: „Jak spotkałem Jego [Anda]”) 92
2.2.7. Objaśnienia do Tematu III: „Skąd u «Ja» wiersze” 98
2.2.8. Objaśnienia do Tematu V: „Komisja – perypetie z komisją” 107
2.2.9. Objaśnienia do Tematu VI: „Sala deklamacji” 121
2.2.10. Tematy egzegetyczne: II („Kto to jest «Ja» – myśli «Ja» o sobie”) i IV („Poeci”) 128
2.3. O egzegezie egzegetycznie – ku opisowi techniki narracyjnej Czycza 145
2.3.1. And – próba rozpoznania techniki narracyjnej 145
2.3.1.1. Reguły mówienia 145
2.3.1.2. Narrator 147
2.3.1.3. Problem odbiorcy 152
2.3.1.4. Gatunek wypowiedzi 155
2.3.1.5. „Poszlaki genetyczne”? 158
2.3.1.6. Podsumowanie 159
2.3.2. Wariant uproszczony – Nim zajdzie księżyc 165
2.3.2.1. Wielotematowość. Uporządkowanie informacji na linii tekstu 165
2.3.2.2. Układ tematyczny opowiadania Wróć do Sorrento 165
2.3.2.3. Objaśnienia do układu tematycznego 168
2.3.2.4. Wielotematowość a całościowa organizacja tomu 172
2.3.2.5. Dialog a wielogłosowość 174
2.3.2.6. Rola pamięci 175
2.3.2.7. Charakterystyka tomu Nim zajdzie księżyc 176
2.3.2.8. Nim zajdzie księżyc a And. Podsumowanie 176
2.3.3. Realizacja skrajna – Pawana 177

3. Jak semantyzują się najważniejsze motywy twórczości Czycza 183
3.1. And. Motywy i ich symbolika 184
3.1.1. Semantyka utworu. Powtórzenia na poziomie fabularnym 184
3.1.2. Semantyka szczegółu: walizka, rewolwer, bomba, guziki w Andzie. Powtórzenia na poziomie narracji 197
3.1.3. Układ fabularny 197
3.1.4. Porządek narracji – układ syntagmatyczny 199
3.1.5. Relacje między przedmiotami – układ paradygmatyczny 201
3.2. Nim zajdzie księżyc, Nie wiem co ci powiedzieć, Pawana – opisanie świata 206
3.2.1. „Trylogia” 206
3.2.2. (wieś) – MIASTECZKO – miasto 208
3.2.3. Sorrento, czyli Świat 212

3.3. Ustanowić Świat. Nim zajdzie księżyc i Nie wiem co ci powiedzieć 216
3.3.1. Rynek 217
3.3.2. „Kawiarnia Turystyczna” 228
3.3.3. Przestrzeń artystów 234
3.3.4. Sorrento 242
3.4. Świat w dezintegracji. W poszukiwaniu semantycznej struktury Pawany 245
3.4.1. Ogólna charakterystyka Pawany 245
3.4.2. Poziomy znaczeń w Pawanie. Relacje między motywami 245
3.4.3. „Chodzenie” i „dziwa” jako główne motywy powieści 247
3.4.4. Poziom I. Relacje paradygmatyczne i syntaktyczne
wewnątrz kolumn A i B. Opozycje semantyczne 248
3.4.5. Poziom II 249
3.4.6. Poziom III 257
3.5. Nie wierz nikomu: baza. Literacki projekt Stanisława Czycza 259
3.5.1. Opinie krytyków 259
3.5.2. And – głód i doświadczenie sztuki 261
3.5.3. Symbolika góry 264
3.5.4. Matka 267
3.5.5. Projekt literacki. Baza i Nadbudowa 269

Problemy i perspektywy badawcze 273

Bibliografia 277
Twórczość Stanisława Czycza 277
Opracowania i głosy dotyczące osoby i twórczości
Stanisława Czycza 286
Opracowania ogólne 311

Nota wydawnicza 323
Summary 325
Indeks nazwisk 327

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.