Regulamin sklepu

Informacje ogólne

1. Sklep działa pod adresem www.pewne.eu

2. Właścicielem sklepu jest:

Adam Cedro Wydawnictwo Cedro i Synowie, Pewne Wydawnictwo

z siedzibą: ul. Paderewskiego 47/6, 25-502 Kielce

NIP 959-080-65-93, REGON 290607310

Nr konta: 42 1160 2202 0000 0000 1583 7626

3. Wydawnictwo reprezentuje właściciel, Adam Cedro.

4. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych produktów z oferty Wydawnictwa.

5. Biuro obsługi klientów: ul. Paderewskiego 47/6, 25-502 Kielce, tel. 502 525 297

Zasady zakupów i płatności
1. Wybrane produkty Kupujący umieszcza w koszyku, po czym przechodzi do zakładki Płatności.

2. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail z danymi zamówienia oraz danymi do przelewu.

3. Należność za zakup regulowana jest przelewem na konto Pewnego Wydawnictwa lub za pomocą serwisu przelewy24.pl

4. Po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa, Zamawiający otrzymuje informację, że zamówienie jest realizowane. O nadaniu przesyłki i zakończeniu transakcji poinformuje trzeci mail.

5. Zamówienia są realizowane na bieżąco i w zależności od pory złożenia mogą być wysłane w ciągu 1-2 dni, z uwzględnieniem dni wolnych oraz świąt.

6. Paragon będący dowodem sprzedaży dołączamy do przesyłki.

7. W razie skomplikowanych zamówień, pytań, uwag, ewentualnych reklamacji, prośby o fakturę – prosimy o kontakt mailowy (pewne@pewne.eu).

8. Zakupów można dokonać bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w sklepie.

9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.

11. Rezygnacja bądź zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury.

12. Pewne Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z podania przez Klienta sklepu nieprawidłowego lub niepełnego adresu.

13. Pozostałe zasady są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i powszechnymi zasadami obrotu towarami w Internecie.

14. Przelewy24.pl nie są stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem.

Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z treścią ww. ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów zamówionych w sklepie Wydawnictwa, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi pod wskazany przez niego adres. W razie prawidłowego odstąpienia od umowy, sklep zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane podczas zakupu towaru. Aby doszło do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Wydawnictwa oraz do zwrotu nieuszkodzonego i niewybrakowanego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Reklamacje

1. W przypadku wykrycia wad zakupionych produktów lub niezgodności z opisem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W ramach reklamacji Klient może domagać się wymiany produktu na pozbawiony wad lub odstąpić od umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, należy odesłać towar wraz ze stosownym opisem wady lub braku na adres Wydawnictwa.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym lub wybrakowanym towarem.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych Klienta jest Pewne Wydawnictwo, z adresem jw.

2. Sklep nie udostępnia danych Klienta w celach marketingowych ani innych. Dane służą wyłącznie jako dane adresowe do realizacji zamówienia.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tak zdefiniowanym zakresie podczas procesu składania zamówienia, wypełniając formularz na stronie sklepu.

4. Klient ma wgląd do swoich danych w panelu Moje konto. Może je uzupełniać lub zmieniać.

5. Dane są przechowywane oraz zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do osób nie będących konsumentami w myśl ww. ustawy.

Regulamin obowiązuje od 25 stycznia 2020 r.