PEWNE

Pewne Wydawnictwo rozpoczęło swą działalność w listopadzie 2017 roku, choć edytorskie, redakcyjne i wydawnicze doświadczenie jego założyciela przekracza 20 pracowitych lat w branży. Zamierzamy działać selektywnie, skupiając się na wydawaniu książek naukowych, wartościowej literatury i norwidianów. W ofercie także druki ulotne przygotowywane na wyjątkowe wydarzenia.

W ciągu 4 lat działalności opublikowaliśmy 45 książek, w tym 10 monografii recenzowanych, eseje, książki literackie, edycje norwidianów, dwa albumy. Zmiany w organizacji szkolnictwa wyższego i związanej z tym punktacji publikacji doprowadziły do zawieszenia druku następnych przygotowanych w tym zakresie (naukowych) prac. Na szczęście sytuacja się już zmieniła i w załączniku do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Pewne Wydawnictwo znalazło się na pozycji 404 (po Pergamon Press i Peter Lang :). Nasz unikatowy numer identyfikacyjny to 83100. To wiele zmienia i otwiera nowe możliwości, po które sięgniemy w kolejnych latach. W roku 2021, obchodzonym jako Rok Norwidowski, skoncentrowaliśmy się na druku norwidianów, rozwijając serię Pewne Norwidiana. W jej ramach zaczynamy publikację krytycznych edycji wybranych tekstów Norwida.

Wydany przez nas album „Wierny-portret”, prezentujący Norwida jako plastyka, uznany został w konkursie zorganizowanym przez Instytut DeRepublica na jedną z najważniejszych publikacji norwidystycznych ostatniego pięciolecia.

Właścicielem i osobą firmującą swym nazwiskiem jakość wydawanych książek jest dr Adam Cedro, polonista, edytor, redaktor i norwidolog, członek redakcji krytycznej edycji Dzieł wszystkich C. Norwida (autor opracowania poematu Quidam), redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. serii Młoda polonistyka, będącej pokłosiem corocznego konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (literaturoznawczą i językoznawczą).

 

 

Zapraszam Autorów do współpracy.

Adam Cedro

pewne.wydawnictwo@gmail.com

pewne@pewne.eu

info@cedro.com.pl