PEWNE

Pewne Wydawnictwo rozpoczęło swą działalność w listopadzie 2017 roku, choć edytorskie, redakcyjne i wydawnicze doświadczenie jego założyciela przekracza 20 pracowitych lat w branży. Zamierzamy działać selektywnie, skupiając się na wydawaniu książek naukowych, wartościowej literatury i norwidianów. W ofercie także druki ulotne przygotowywane na wyjątkowe wydarzenia.

W przeciągu 3 lat działalności (do lutego 2021 r.) opublikowaliśmy 32 książki, w tym 6 monografii recenzowanych, eseje, książki literackie, edycje norwidianów, album. Zmiany w organizacji szkolnictwa wyższego i związanej z tym punktacji publikacji doprowadziły do zawieszenia druku następnych przygotowanych w tym zakresie prac. Pewne Wydawnictwo mimo spełnienia wymogów ministerialnych nie otrzymało statusu wydawnictwa naukowego, obecnie podejmujemy działania by ponownie  aplikować do tej grupy wydawców. Mimo braku stosownej etykiety ministerialnej także kolejne ukazujące się u nas publikacje naukowe są recenzowane, a zaprojektowana na Rok Norwidowski seria Pewne Norwidiana ma powołany komitet redakcyjny złożony z norwidologów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi różnych uczelni.

Właścicielem i osobą firmującą swym nazwiskiem jakość wydawanych książek jest dr Adam Cedro, polonista, edytor, redaktor i norwidolog, członek redakcji krytycznej edycji Dzieł wszystkich C. Norwida (autor opracowania poematu Quidam), redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. serii Młoda polonistyka, będącej pokłosiem corocznego konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (literaturoznawczą i językoznawczą).

 

 

Zapraszam Autorów do współpracy.

Adam Cedro

info@cedro.com.pl
pewne@pewne.eu