PEWNE

Pewne Wydawnictwo rozpoczęło swą działalność w listopadzie 2017 roku. Zamierzamy działać selektywnie, skupiając się na wydawaniu książek naukowych, wartościowej literatury i norwidianów.

W ciągu 5 lat działalności opublikowaliśmy niemal 60 książek, w tym wiele monografii recenzowanych, eseje, książki literackie, norwidiana, dwa albumy.

W załączniku do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Pewne Wydawnictwo znalazło się na pozycji 404 (po Pergamon Press i Peter Lang :). Nasz unikatowy numer identyfikacyjny to 83100. To wiele zmieniło i pozwoliło skoncentrować się na publikacjach naukowych.

W roku 2021, obchodzonym jako Rok Norwidowski, skoncentrowaliśmy się na druku norwidianów, wydając 10 norwidianów (m.in. w serii Pewne Norwidiana). Wydany przez nas album „Wierny-portret”, prezentujący Norwida jako plastyka, uznany został w konkursie zorganizowanym przez Instytut DeRepublica na jedną z najważniejszych publikacji norwidystycznych ostatniego pięciolecia.

Rok 2022, obchodzony jako Rok Romantyzmu Polskiego Pewne Wydawnictwo uczciło, wydając m.in. jubileuszowe wydanie „Ballad i romansów”, krytyczną edycję „Promethidiona C. Norwida” oraz „Pamiętnik artysty” oparty na jego tekstach i grafikach. Do tych trzech publikacji otrzymaliśmy ministerialne dofinansowanie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Właścicielem i osobą firmującą swym nazwiskiem jakość wydawanych książek jest dr Adam Cedro, polonista, edytor, redaktor i norwidolog, członek redakcji krytycznej edycji Dzieł wszystkich C. Norwida (autor opracowania poematu Quidam), redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. serii Młoda polonistyka, będącej pokłosiem corocznego konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (literaturoznawczą i językoznawczą).

 

 

Zapraszam Autorów do współpracy.

Adam Cedro

pewne.wydawnictwo@gmail.com

pewne@pewne.eu

info@cedro.com.pl