Klaudia Jeznach, „Jak rzeka światła w drugiej światła rzece”. Mistyczne tony twórczości Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły – Jana Pawła II

38,00  z VAT

Monografia analizująca obecność mistycznych aspektów i motywów poezji Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły.

14 w magazynie

Opis

<Trzeba przyznać, że już samo podjęcie takiego tematu jest aktem dużej odwagi. Chodzi bowiem o porównanie ze sobą twórczości poetów – wydawałoby się – nieporównywalnych. Nie chodzi mi tu tylko o sprawę najbardziej oczywistą – zupełnie inne miejsce w historii literatury i zupełnie inną powszechną ocenę ich dorobku poetyckiego z perspektywy jego wielkości, ważności i historycznoliterackiego znaczenia. Mamy bowiem przede wszystkim do czynienia z dwiema postaciami niezwykłymi, legendarnymi, z dwoma pomnikami. Ale też zupełnie różne to pomniki i za inne zasługi wystawione. Wielki poeta, drugi wieszcz, współtwórca  romantycznego kanonu i – z drugiej strony – święty, przywódca i autorytet duchowy o niezwykłej charyzmie, mąż stanu, który zmienił polityczny kształt świata. Dodajmy do tego fakt dzielącego ich ponad stuletniego dystansu czasowego oraz stojącą przed badaczką konieczność porównywania późnej twórczości Słowackiego  z wczesną poezją Wojtyły, a zatem zestawiania końca poetyckiej drogi jednego pisarza z początkiem twórczego rozwoju drugiego (choć Autorka ukazała w pracy nie tylko późną, mistyczną twórczość romantyka, ale sięgnęła też do jego wcześniejszych tekstów, żeby ukazać kształtowanie się w niej mistycznych obrazów, oraz  przywołała nie tylko młodzieńcze wiersze i poematy Wojtyły, ale encykliki Jana Pawła II, ukazując trwałość i kontynuację jego myśli).>

Z recenzji dr hab. Barbary Szargot, prof. UJD

Spis treści

Od autorki 11

Rozdział 1. Rzeka światła. Wprowadzenie 13
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego 13
1.1.1. „Dla Słowiańskiego oto Papieża / Otwarty tron” 17
1.2. Przegląd badań 23
1.2.1. „W powojennej poezji polskiej krążyła gwiazda poety
religijno-mistycznego” 24
1.2.2. Od Krzemieńca po Słoneczną Jeruzalem 27
1.3. Założenia metodologiczne 28
1.4. Kryteria wyboru tekstów 39

Rozdział 2. Mistycyzm i poezja mistyczna 41
2.1. Doświadczenie mistyczne w ujęciu religijnym 41
2.1.1. Wielość definicji słowa „mistyka” 41
2.1.2. Mistyczny synkretyzm czy współczesna dewaluacja? 45
2.1.3. Proces wyłaniania się chrześcijańskiej mistyki 48
2.1.4. Teologia negatywna Pseudo-Dionizego Areopagity 50
2.1.5. Filozofia (pre-)mistyczna 51
2.2. W kręgu zagadnień mistyki i literatury 54
2.2.1. Słowacki mistyczny. Przegląd badań 60
2.2.2. Autentyczność doświadczenia mistycznego na gruncie
literaturoznawczym 68
2.3. Mistyczne konstelacje symboliczne 70
2.3.1. Genezyjska transfiguracja 77
2.4. Poezja duchowości. Papieskie wtajemniczenie 85

Rozdział 3. Via pulchritudinis 119
3.1. Powrót do zagubionej prawdy. Kultura hellenistyczna
jako preewangelia 119
3.2. Grecja Słowackiego – praźródła i duch genezyjski 135
3.2.1 Hellenistyczna tajemnica początku 135
3.2.2. Grecki symbol sakralności 139
3.2.3. Genezyjska prawda 145
3.3. Matka Boża – mistyczna droga do Chrystusa 149
3.3.1. Matka Boża Słowackiego. Ikona i słowo 154
3.3.2. Przez kontemplację do wtajemniczenia. Matka Karola Wojtyły
jako ikona Kościoła 167
Rozdział 4. Poeta – mistyk. Otwarcie na nieskończoność 175
4.1. Między bliskością a rozłączeniem. O korespondencji sztuk 175
4.1.1. Romantyczna synestezja 179
4.2. Romantyczne oświetlanie się sztuk. Wyobraźnia mistyczna
łącząca muzykę i sztuki plastyczne 182
4.2.1 Paleta barw i gamy pełne nut 188
4.2.2. „Ja-Orfeusz” i mój Psałterz 194
4.2.3. Muzyczno-plastyczna genezyjskość 200
4.2.4. Symbolika światła i ciemności. Język czterech żywiołów 206
4.3. Korespondencja sztuk czy światło Prawdy Objawionej?
Słowianie i chrześcijański uniwersalizm. 211
4.3.1. W kręgu zagadnień sztuki i literatury 211
4.3.2. „I będą szumieć łany i będzie mówił Bóg”.
Poezja mistycznego dźwięku 217
4.3.3. „Ku duszy czasów idących – gotyckiej i renesansowej”.
Tęczą malowane słowa 223
4.4. Mistyczna miłość. Król-Duch Juliusza Słowackiego i Pieśń o Bogu ukrytym
Karola Wojtyły 234
Zamiast zakończenia 267

Nota bibliograficzna 269
Bibliografia 271
Indeks nazwisk 281

Format: 160 x 230 mm

Oprawa miękka, klejona

Stron: 288

Oprac. redakcyjne i typograficzne: Adam Cedro

Kielce 2023

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Klaudia Jeznach, „Jak rzeka światła w drugiej światła rzece”. Mistyczne tony twórczości Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły – Jana Pawła II”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *