Karol Samsel, Norwid. Formy odczytywania

40,00  z VAT

Zbiór studiów analizujących twórczość Norwida w atrakcyjnych kontekstach interpretacyjnych.

12 w magazynie

Opis

Formy odczytywania to oczywiście hasło, jednak – hasło wyjątkowe. Zakłada ono szczególne uwzględnienie pojemności i nośności tematycznej i znaczeniowej (artystycznej, kulturowej, filozoficznej) dzieła Cypriana Norwida. Uznaje się tutaj wieloaspektowość dorobku artysty oraz konieczność jego stale ponawianego harmonizowania i różnicowania – a równocześnie usiłuje się nadać pismom poety należytą wagę interpretacyjno-porównawczą. Badacz form odczytywania powinien oferować znaczące, choćby próbne, poszerzenia pól rozpoznań dotyczących autora  Vade-mecum, a jednocześnie recepcję poety postrzegać w sposób najszerszy z możliwych – i przy tym wciąż całkowicie koherentny. Interesujących oraz perspektywicznych układów odniesień dostarczać mogą tutaj m.in. komparatystyka, intertekstualność, rzeczowa analiza  interdyscyplinarna, a także frapujące kontekstualizacje zestawieniowo-porównawczych case studies. Norwid wyłaniający się z takiego wielostronnego splotu ujęć (i napięć) jawi się nade wszystko jako artysta nowoczesny, orędownik oraz reprezentant społeczno-kulturowo-literackich  przemian drugiej połowy wieku XIX, wreszcie autor spuścizny iście kameleonowej, która własną artystyczną migotliwością sensów oraz przesłań realnie zasila, a także uzupełnia mozaikową, zironizowaną całość estetyczno-etyczną polskiej literatury wieku XX.

Karol Samsel (ur. w 1986 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor Pism wybranych Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (2015); Inwalida intencji. Studia o Norwidzie (2017) oraz (razem z Wiesławem Rzońcą) Norwid Gomulickich (2021). Współredagował tomy studiów: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin (2015), Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszwskiego wobec romantyzmu (2018), Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty (2019), Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury (2021) oraz „Atrium spraw”… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida (tom w przygotowaniu). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy (Z domami ludzi, 2017, Fitzclarence, 2022), poematu Autodafe oraz powieści Niemożliwość Piety.

Format: 165 x 235 mm

Oprawa miękka, klejona, folia mat

326 stron

Spis treści:

Zamiast wprowadzenia 7
Niepożądane, niedające spokoju. Pięć pytań o Cypriana Norwida 9
„Otwieranie” Cypriana Norwida. W poszukiwaniu nowych form odczytywania poety 21

Norwid-dramaturg 31
Pierścień Wielkiej-Damy Cypriana Norwida jako dramat interfiguralny 33
Tropami Norwidowskiej Palmyry (i o wiele dalej) albo w poszukiwaniu języka Norwidowskiej komedii 45

Norwid w lustrze epoki 57
Polska pamięć Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Przypadek Cypriana Norwida 59
Cyprian Norwid a idea środkowoeuropejskości 65
Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu 75
Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies 85

Norwid – świadek nowoczesności 97
Spór o filozofię szaty. Cyprian Norwid a Thomas Carlyle 99
Quidam a Salammbô. Próba zbliżenia i dystansowania 111
„Przestąpić, mówię, nie przesadzić”. Cyprian Norwid a Nietzscheańskie Umwertung aller Werte 123
Norwid rubaszno-transcendentalny. Głos w sprawie intertekstualności „A Dorio ad Phrygium” 137
Retoryczność i „anarchiczność” zdarzeń. Trudny przypadek Stygmatu Cypriana Norwida 151

Poeta zmian, poeta przemiany 167
Cykle poetyckie Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida. Cykliczność, asocjacyjność, kołowość – różnice w realizacjach 169
Persona liryczna w wierszach Cypriana Norwida i Emily Dickinson 191
Vade-mecum wobec anglojęzycznego cyklu poetyckiego drugiej połowy XIX wieku 203
Domniemany pasyjny aspekt Fortepianu Szopena Cypriana Norwida 219

Norwid wieku XX (w zwierciadle filozofii i literatury) 229
Cyprian Norwid Zofii Szmydtowej 231
Norwid w świetle teorii dzieła literackiego Romana Ingardena 245
Norwid Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przyczynek do badań 267
Tadeusz Różewicz versus Norwidowska intertekstualność.
Przypadek dramatów 279

Norwid jako narzędzie czytania współczesności 285
Zatraciciel z Milanówka. Co Cyprian Norwid powiedziałby o Kinderszenen? 287

Zamiast zakończenia 309
Cyprian Norwid jako figura świadomości kulturalnej 311

Indeks osób 317

 

ISBN 978-83-63518-80-6

Cena 40 zł

Publikacja wydana przez Muzeum Cypriana Norwida.

Projekt, łamanie i realizacja wydawnicza: Pewne Wydawnictwo.

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Karol Samsel, Norwid. Formy odczytywania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…