Włodzimierz Toruń, Mapa podróży i wyobraźni. Studia o Juliuszu Słowackim

36,00  z VAT

Studia o motywach i osobach najistotniejszych dla poznania Słowackiego.

5 w magazynie

Opis

„Studia układają się w trzy kręgi tematyczne. Pierwszy z nich, złożony z czterech rozdziałów, wiąże się z doświadczeniem przestrzeni przeżytej i wyobrażonej przez Słowackiego (Wołyń, Podole, Wileńszczyzna, droga do Europy Zachodniej, obraz Syberii), przy czym uprzywilejowaną perspektywą geopoetyki Torunia jest wychylenie ku Wschodowi i  Północy. Drugi, najobszerniejszy dział – obejmujący sześć kolejnych studiów – został poświęcony relacjom osobowym Słowackiego z jego współczesnymi: z Fryderykiem Chopinem, Zygmuntem Krasińskim, Cyprianem Norwidem, Józefem Bohdanem Zaleskim, Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, Kornelem Ujejskim i kapłanami (od katechetów z czasów dzieciństwa i młodości po zmartwychwstańców). Badacza interesują tutaj zarówno biograficzne fakty, jak i paralele, które można odnaleźć w biografiach polskich romantyków. W obydwu wymienionych częściach opracowania podstawową bazę materiałową stanowią: korespondencja i memuarystyka, traktowane bardzo wnikliwie, ale prezentowane przy oszczędnej interpretacji autorskiej. Stanowią one punkt wyjścia do analizy utworów poetyckich. Ta perspektywa zmienia się w trzeciej części (obejmującej trzy ostatnie rozdziały), w której autor stara się uchwycić główne linie duchowości poety i jego myślenia politycznego (także: metapolitycznego) i zrekonstruować ważne aspekty refleksji o Polsce (rozdziały: Wobec Boga, W kwestii polskiej, „Jak się pismo niejasne wykłada”. Z problemów lektury „Króla-Ducha”). Tutaj autor zwięźle rekonstruuje główne linie religijnej i historiozoficznej refleksji Słowackiego. Do tego zadania przygotował pole za sprawą badań źródłowych zawartych w poprzedzających tę część fragmentach swojego opracowania. Całość puentuje szkic poświęcony problemom interpretacji Króla –Ducha, ujętym w porządku diachronicznym i unaoczniającym w ten sposób kłopoty z dopasowaniem interpretacyjnych kluczy do późnej twórczości Słowackiego.”

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. G. Halkiewicz-Sojak

Spis treści

Ukraina Słowackiego. Inspiracje, obrazy, idee 7
„Wyszedłem był na szeroki gościniec…”. Słowackiego droga do Europy 21
Syberia Słowackiego. Próba tematologicznej syntezy 35
Z ducha (nie)podobni: Słowacki – Chopin 55
Widzieć przyjaciela. Słowacki o Krasińskim 69
Cyprian Norwid wobec Juliusza Słowackiego 93
Artysta urzędnikiem. Słowacki i Norwid 113
Wśród kresowian 123
Kapłani w pamięci Słowackiego 147
Wobec Boga 167
W kwestii polskiej 183
„Nowe piękności uczucie”. Wokół myśli estetycznej Słowackiego 207
Z problemów lektury „Króla-Ducha” 223
Posłowie 235
Nota bibliograficzna 236
Indeks nazwisk 238

 

Format: 165 x 235 mm

Oprawa miękka, klejona

Objętość: 244 strony

ISBN 978-83-63518-57-8

Rok wydania: 2021

 

Wysyłka listem zwykłym bez dodatkowych kosztów

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.